Edytor blogera cz. 2. Hipertekst i multimedia

Hiperłącza tworzymy (lub usuwamy) za pomocą funkcji Dodaj lub usuń link. Wcześniej należy zaznaczyć tekst lub grafikę i skopiować lub przygotować adres docelowy. W trakcie tworzenia hiperłącza musimy zadecydować, czy będzie ono otwierane w nowej zakładce przeglądarki.

Przykład 1.

  1. Hiperłącze zewnętrze: PLOTKARKA EDU
  2. Hiperłącze wewnętrzne: PLOTKARKA EDU
Funkcja Wstaw obraz umożliwia osadzenie plików graficznych w formatach JPG, PNG i GIF.

Przykład 2.Za pomocą funkcji Wstaw film możemy osadzić film w poście z serwisu YouTobe.

Przykład 3.