Edytor blogera cz . 1. Tekst

Pasek formatowania zawiera podstawowe, znane z edytorów, operacje. Poniżej prezentowane są ich efekty, mogą się one różnić w zależności od wyboru Motywu.

Przykład 1.


Czcionka:
Domyślna czcionka
Arial
Courier
Georgia
Helvetica
Times
Trebuchet
Verdana

Rozmiar czcionki:
Najmniejsza
Mała
Normalna
Duża
Największa

Format:

Nagłówek

Podtytuł

Mniejszy nagłówek

Normalny

Wyróżnienia:
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Przekreślenie
Kolor tekstu
Kolor tła

Wstaw znaki specjalne:
⩽, ⩾, ∈, 🚫, €,

Wyrównywanie:
Wyrównaj do lewej
Wyrównaj do środka
Wyrównaj do prawej
Wyjustuj (wyrównywanie do lewej i do prawej)

Listy i cytat:
  1. Lista numerowana
  • Lista punktowana
Cytat

Jeśli chcemy aby tylko część posta była widoczna w blogu, musimy zastosować w odpowiednim miejscu funkcję Wstaw zawijanie tekstu.
Przy tworzeniu treści pochodzącej z różnych źródeł przydatna jest funkcja Usuń formatowanie.